• Dự án

2016

TIN THANH OFFICE BUILDING

Địa điểm: 71 Phổ Quang, P. 2, Q. Tân Bình

Hoàn thành: 2016

Công việc: Cơ điện

2015

RENOVATION PANASONIC VIETNAM

Địa điểm: KCX Linh Trung 1, Thủ Đức, TPHCM

Hoàn thành: 2015

Công việc: Cơ điện

2014

RENOVATION FUJI IMPLUSE

Địa điểm: KCX Linh Trung 1, Thủ Đức, TPHCM

Hoàn thành: 2014

Công việc: Cơ điện

2014

VINAFOODS KYOEI VIETNAM

Địa điểm: KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân, TP HCM

Hoàn thành: 2014

Công việc: Cơ điện

2013

TOYONAGA (MEKONG)

Địa điểm: Khu công nghiệp Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang

Hoàn thành: 2013

Công việc: ME Contractor

2012

TOYONAGA (MEKONG)

Địa điểm: Khu công nghiệp Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang

Hoàn thành: 2013

Công việc: ME Contractor

2011

NISSEI DORMOTORY BLOCK 3

Địa điểm: Khu công nghiệp Linh Trung, Thủ Đức, TpHCM

Hoàn thành: 2012

Công việc: ME Contractor

2010

MABUCHI VIET NAM – NEW WARE HOUSE

Địa điểm: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai

Hoàn thành: 2011

Công việc: ME Contractor

2009

TAKAGI VIET NAM – RENOVATION WORK

Địa điểm: Đường số 2 Khu công nghiệp AMATA, Biên Hòa, Đồng Nai

Hoàn thành: 2009

Công việc: ME Contractor

2008

MARUHA CHEMICAL VIET NAM FACTORY

Địa điểm: Đường số 1 Khu công nghiệp VSIP II, Bến Cát, Bình Dương

Hoàn thành: 2008

Công việc: ME Contractor

2007

SHIMADA SHOJI VIET NAM FACTORY

Địa điểm: Đường số 3 Khu công nghiệp VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Hoàn thành: 2007

Công việc: ME Contractor

2007

JFE SHOJI VIET NAM FACTORY

Địa điểm: Đường Amata, Khu công nghiệp AMATA, Biên Hòa, Đồng Nai

Hoàn thành: 2007

Công việc: ME Contractor

2006

TAIYO GIKEN VIET NAM FACTORY

Địa điểm: Đường số 10 Khu công nghiệp VSIP I, Thuận An, Bình Dương

Hoàn thành: 2006

Công việc: ME Contractor